Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası

İkamet izni için gerekli özel sağlık sigortanızı hemen yaptırın Türkiye’de yaşamaya bir adım daha yaklaşın!

Yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi için gerekli özel sağlık sigortası, Türkiye’deki yeni yaşamınızda sağlınızı güvence altına alıyor.

Neza Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası’nda kapsamlı teminatlar ve ayrıcalıklı hizmetler sizi bekliyor.

Güvence Kapsamı

Yatarak Tedavi Teminatları:
 1. Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 2. Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları
 3. Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 4. ESWL, Gama Knife giderleri
 5. Koroner anjiyografi
 6. Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 7. Ameliyat sonrası fizik tedavi
 8. Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 9. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 10. Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 11. Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 12. Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 13. Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler
 14. Ayakta Tedavi Teminatları
 15. Doktor muayene
 16. Tanı amaçlı incelemeler
 17. İlaç
 18. Fizik tedavi
Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.
/* */ ?>